Bez temnoty. Není úsvitu. A bez světla. Není života.

Disruption - Kapitola č.24 - Narušení

27. ledna 2016 v 10:24 | Kira |  Disruption

Yuki zalapala po dechu a hlasitě spolknula krev, kterou měla v ústech. Dívala se Shinovi přímo do očí. Jeho čočky se upřeně dívaly Yuki do očí. Jeho ruka, která svírala krk Yuki, se povolali. Znovu mohla volně dýchat. Zajíkla když ze Shinových úst začala vytékat tmavě červená krev. Shinova pravá ruku chytla Yuki za tvář až jeho tělo pomalu spadlo na zem. Yuki zůstala nehybně stát na místě a upřeně se dívala na nehybné tělo Shina.
,,Yuki? Jsi v pořádku?!" ozval se velice známý mužský hlas ze dveří. Yuki se vystrašeně podívala a stojící postavu ve dveří, která se k ni rozběhla.


,,K-kaito." špitla Yuki a v očích se jí začaly tvořit další slzy.
,,Jsem tak rád že jsi už v pořádku." ulevil si Kaito a přitiskl třesoucí se Yuki ke svému tělu. Yuki ho pevně objala a zabočila svůj obličej do jeho náruči.
,,Kaito...ty jsi ho ... ty jsi ho..." brečela Yuki a zvedla pohled na Kaitovu tvář. Kaito se jí podíval hluboko do očí.
,,Neboj se. Bude to v pořádku." řekl a podíval se na Shinové tělo. ,,Teď ale musíme co nejrychleji zjistit. Jak tenhle systém přerušit." dodal vážně a chytnul Yuki za ruku. Byla studená jako led.
,,Ale Shin." vyhrkla Yuki a naposledy se podívala na ležící tělo Shina než jí Kaito odtáhnul na chodbu s poschodím.
,,Musíme rychle vyběhnout dvě patra. Doufám, že nejsi tak vyčerpaná aby jsem tě nemusel nést v náruči." pousmál se Kaito a podíval se na Yuki, která jenom lehce přikývla. ,,Dobrá. Tak jdeme." dodal Kaito a s Yuki se rozběhli do schodiště. Po chvíli vyběhli poslední schodiště. Dveře byly železné a jediný vstup vedl přes povolení systému. Kaito vytáhl z vnitřní kapsy neprůstřelné vesty malý, tenký, průhledný čip. Zastrčil jej z malé škvíry skenovací obrazovky. Najednou se obrazovka rozsvítila zeleně a železné dveře se otevřely.
,,Jak ses k takovýmhle věcem dostal?" zeptala se nechápavě Yuki.
,,Nebyl čas se o tom s tebou bavit. Určitě znáš skupinu Rebelové. Ti co bojují proti systému." řekl Kaito a pomalu vytahoval průhledný čip.
,,Jasně že vím kdo to je." odsekla Yuki naštvaně.
,,Mám s nimi pár dobrých kontaktů. Požádal jsem je o pomoc. Už to ale dlouho neustojí. Musíme si proto pohnout." řekl Kaito vážně a přebil náboje do pistole.
,,Počkej. Jaké kontakty? Co. Proč o ničem nevím. To je nějaká tvoje sabotáž?" vyhrkla ze sebe zmatená Yuki a odstoupila o krok zpátky. Kaito se k ní otočil čelem.
,,Neblázni. Jsem tu kvůli tobě. Já nejsem Rebel." zvýšil hlas Kaito a natáhnul k Yuki svou ruku. ,,Věříš mi?!" Yuki založila své ruce za záda.
,,Já sama nevím komu věřit." řekla potichu Yuki a sklonila hlavu k zemi. ,,Dokončeme to už prosím." špitla.
,,Fajn." odsekl naštvaně Kaito a vstoupil do otevřených dveří. Byla zde obrovská, kulatá místnost, která měla několika metrový vysoký, skleněný strop. Uprostřed místnosti byla velká kopule z několika tisíci kabelů, drátů na než byla připojena velká obrazovka s holografickým řídícím pultem. ,,Tak tohle je systém RUT." zazubil se Kaito a pomalým krokem se vydal k řídícímu pultu systému RUT. ,,Tak tohle řídí naše životy. Jak ubohé." dodal a jeho ohnivé oči si prohlížely složitý systém.
,,Kaito stůj! Může to být past!" zakřičela Yuki na Kaita, ale ten jí však ignoroval. Kaito přistoupil k řídícímu pultu a zmáčkl nějaké tlačítko. Celý počítač změnil barvu ze zelenomodré na rudou. Kaito založil ruce za hlavu a začal se hlasitě smát. ,,K-kaito?" řekla potichu zmatená Yuki a natáhla před sebe ruku.
,,Hahaha. Mohl jsem si to myslet, že za tím vším budeš ty." řekl Kaito a pomalu se otočil směrem k Yuki.
,,Huh?" vydala ze sebe nechápavě Yuki, když najednou uslyšela někoho stát za jejími zády.
,,To jsem rád že ty z projektu G3 nejsi tak hloupý jak se zdá." ozval se mužský hlas ze dveří. Yuki se rychle otočila a uviděla opřeného Shina o zavřené dveře. Jeho levá hruď byla v místě srdce prostřelená.
,,Budu to brát jako kompliment." zazubil se Kaito a pomalým krokem se blížil ke Shinovi. Yuki stála bez dechu na místě.
,,Huh? Beru to zpátky. Jsi stejně hloupý jako tvůj otec, když souhlasil, že svou rodinu zahrnuje do projektu G3." ušklíbl se Shin.
,,Chi. Možná máš pravdu, ale nejsem tak hloupý, abych si vzal lidství." pousmál se Kaito a když došel k Yuki rozběhnul se na Shina a chytnul ho pravou rukou za hlavu a plnou svou silou začal s ním mlátit o zeď.
,,Kaito přestaň!" zakřičela vystrašená Yuki a rozběhla se zastavit Kaita. Chytla jej kolem pasu, ale on jí levou rukou odstrčil a Yuki spadla na své hýždě. Kaito konečně pustil Shinovu hlavu a jeho tělo upadlo na zem. Na Shinové záda padly kusy zdi. Yuki oněměla, když uviděla bezvládné tělo Shina na zemi. Hrůzou se nemohla ani nadechnout. Kaito odstoupil od ležícího těla Shina pár kroků zpátky.
,,Zasraný kyborku." zaklel Kaito a zatnul ruce v pěst. Yuki se po Kaitových slovech rychle podívala na ležícího Shina. Shin se najednou pohnul a za pomocí rukou se pomalu postavil. Z jeho levé tváře vysely kousky umělé kůže, pod kterou byla železná tvář.
,,Máš pravdu. Někdy se probudím a zděsím se, než si uvědomím, že celá má levá část je vlastně kus železa." zasmál se Shin a podíval se na svou levou ruku.
,,To ty jsi ten, který jako jediný může změnit nebo vypnout systém nemám pravdu." řekl vážným hlasem Kaito. Shin se ze široka usmál. ,,Kde máš ten klíč?" zeptal se nezaujatě a namířil pistol na Shinovu hlavu. Shin se najednou velkou rychlostí rozběhl na Kaita. Kaito nestihl ani zmáčknou spoušť když mu Shin zasáhl železnou rukou přímý zásah pod hrudní koš. Kaitovi vystříkla z úst tmavě červená krev doprovázená s bolestivým výkřikem po celé hale.
,,Kaito!" zařvala Yuki zoufale a zalapala po dechu. Uslyšela zvuk lámajících se žeber. Shin se ještě víc pousmál a hodil Kaitem o zem.
,,Ty ještě dokážeš být při vědomí. Mohla z tebe být chlouba projektu G3 víš to?" zazubil se Shin a podíval se na vystrašenou Yuki, která se rozběhla za bezvládně ležícím Kaitem. Shin se k ní rozběhl a levou nohou odkopnul Yuki dál od ležícího Kaita. Yuki sykla bolestí když jeho železná noha zasáhla její pravé rameno. ,,Hm. Málem bych na tebe zapomněl. Y.U.K.I." pousmál se Shin a stoupnul si před sedící Yuki, která se na něj dívala upřeně pohledem.
,,Co od nás chceš?!" zakřičela zoufale Yuki při pohledu na Kaita, který se bolestí nemohl ani pohnout.
,,Chi. Chci se jednoduše zbavit krys, které komplikují projekt G3." ušklíbl se Shin a kleknul si před Yuki.
,,G3? Co s tím máme sakra společného?!"
,,Huh? Ty vážně nevíš nic o projektu G3. Chi. Nic společného? Vy dva patříte a i spousta dalších lidí do projektu G3." zasmál se Shin a postavil se na nohy.
,,Huh?" vydala ze sebe nechápavě Yuki a zvedla pohled na stojícího Shina.
,,G3 nebo-li chcete jinak Generation 3000. Projekt zahájený v době našeho dětství mým otcem. Projekt známý také pod názvem Nadlidé, kteří budou tak vyvinuti, že předběhnou svou dobu na dobu 3000. Čím dřív u projektů vznikne vývin, tím silnější Nadlidé se z nich stanou." řekl Shin a naklonil se k Yuki.
,,J-jaký vývin?" zeptala se vystrašeně Yuki a její hlas se zadrhával.
,,Jejich psychický vývin samozřejmě." zasmál se Shin a pokračoval ,,Fyzická síla nikdy nepřinesla lidstvu to, po čem nejvíce toužila. Fyzická síla byla pouze nástroj a nic víc, ale ten hlavní zdroj, byla lidská genialita a psychická síla. Všichni lidé, kteří pohnuli lidským světem, byli géniové své doby. Otázkou teda je. Jak z lidského dítěte uděláš génia. Myslíš si, že je to nemožné aby všichni lidé byli géniové. Hah. Přivedu tě k velkému omylu. Projekt G3 ukazuje opak. Na světe budou dokonalí lidé, kteří předčí svou dobu a budou posouvat hranice nemožného na možné. To je směr. Směr, který hlásá projekt G3 a já jej dovedu k úplné dokonalosti. Přesně to, co můj otec nedokázal."
,,To je hloupost!" zakřičela Yuki a zatnula zuby bolestí.
,,Hloupost? Slyšel jsem dobře? Stačí hloupé lidské dítě přivést k obrovskému šoku. Tady tenhle." řekl vážným hlasem Shin a ukázal prstem na Kaita. ,,Jeho otec byl mezi hlavními zakladateli systému RUT. Můj otec oznámil o projektu G3 a jeho otec, jej prohlásil za geniální nápad a nabídnul svou rodinu jako první testovací objekt. Prodal svou manželku a syna. Stačilo jenom dítě přivést k obrovskému psychickému šoku." Shin se zasmál a podíval se na Kaita, který se na něj upřeně díval.
,,Zabil jeho matku.." špitla Yuki a do očí se jí hrnuly slzy.
,,Chi. Vidím, že to začínáš chápat. První pokus byl velice úspěšný. Jeho psychika se okamžitě změnila a pomalu vzrostla na ohromující čísla. Při každé kontrole systémem můj otec žasl. Řekl bych, že se do Kaita zamiloval. Postupem času začal jeho otec litovat svých činů a chtěl odstoupit od projektu G3. Můj otec mi řekl, že v panice dokonce vyříznul Kaitovi jeho čip připojený na míšní nervy. Hah. Zajímalo by mě, zda je to pravda." zazubil se Shin a olíznul své suché rty. ,,Každou noc jsem vyžadoval od svého otce vyprávění o budoucnosti Nadlidí. Lidé, kteří přeskočí skoro 800let své doby. Nezní to krásně. Poté spojíš dva Nadlidi a oni zplodí ještě silnějšího jedince. Třeba jednoho dne se zrodí i Nadčlověk, který bude hodný titulu Boha na zemi. Bohužel můj otec toho titulu chtěl dosáhnout sám. Byl první, který chtěl zaměnit svůj mozek za robotický. Nepřežil to. Byl to ale hlupák že?" zeptal se Shin Yuki, ale ta jen mlčela a upřeně se dívala Shinovi do očí. ,,Mlčíš? No nevadí. Mimo hlavního objektu Kaita se spustilo několik set další projektů." dodal Shin.
,,Má sestra." špitla Yuki a sklonila hlavu k zemi.
,,Och ano. Málem bych na to zapomněl. Je to celkem vtipné ale už jako malý jsem se chtěl zapojit do projektu G3, tak jsem požádal otce o přiřazení jednoho projektu. Otec mi dal tu čest a já si mohl vybrat projekt. Chi. Byla jsi mým projektem. Yuki." zazubil se Shin. Když Yuki uslyšela tyhle slova její mysl pohltilo zoufalství a obrovská bolest pohltila její srdce.
,,Drž sakra tu svou hubu!" zařval se všech svých sil Kaito a snažil se sednou si. V ruce pořád svíral svou pistol.
,,Huh? To mě chceš snad zastřelit? Vážně? Tímhle?" zachechtal se Shin a otočil se čelem ke Kaitovi. Kaito namířil Shinovi na hlavu, ale po jeho slovech jí položil zpátky na podlahu. ,,Hah. Říkal jsem ti to. Bylo by to k ničemu." dodal Shin.
,,Kaito?" špitla Yuki. Kaito se na ní překvapeně podíval. ,,Ty jsi o tom všem věděl?" zeptala se vážně a přitom tichým hlasem. Kaito sklonil pohled. Yuki se suše pousmála. ,,Proč jsi mi to neřekl?"
,,Já...." najednou mu Shin skočil do řeči.
,,Už mám těchto keců plné zuby. Samé bla bla bla." zasmál se Shin a rozběhnul se na Kaita. Kaito ve svém stavu se nemohl ani bránit. Shin Kaita chytnul za krk a vyzvednul jej do vzduchu a plnou silou praštil s jeho hlavou o podlahu. Yuki zařvala zoufalstvím ,když uviděla kaluž krve, která se začala tvořit pod Kaitovou hlavou. ,,To bychom měli a teď..." Najednou se ozval obrovský výbuch, který odstřelil dveře. Do místnosti vběhla třiceti členná ozbrojená skupina zásahové a pořádkové jednotky v čele s vysokým mužem s tmavě černými vlasy.
,,Všichni ruce nad hlavou!" zařval muž s černými vlasy a jeho pohled upřel na ležící tělo Kaita. ,,Slyšeli jste co jsem říkal!" zařval znovu a skupina namířila zbraně na Shina. Yuki se rychle rozběhla za ležícím Kaitem. Jeden ze skupiny na Yuki namířil zbraň. ,,Na ní nestřílejte!" zařval muž s černými vlasy ukázal na Shina s robotickou odhalenou částí obličeje. Jedna žena ze skupiny hodila před Shina malého robotického pavouka, který při dopadu na zem se rozsvítil modře a Shinova levá část těla se přitáhla k zemi. Robotický pavouk vytvořil magnetické pole, které přitáhlo k zemi železo. Byla to velice účinná zbraň, když někdo z rebelů vytvořil útočného robota. Yuki si klekla vedle Kaita a chytla jeho tváře do dlaní. Byl tak studený, že se Yuki bála nejhoršího. Yuki se rychle naklonila ke Kaitovi a přiložila své ucho k jeho ústům.
,,On nedýchá! Ne! Ne!" zakřičela zoufalstvím Yuki a z očí ji stékaly potoky slz. ,,Kaito! Kaito!" Yuki podepřela Kaitovi krk svou levou rukou. Cítila jak její levá ruka je zašpiněna jeho tmavě červenou krví.
,,Okamžitě ošetřovatelé! A ty!" řekl muž s tmavě černými vlasy plný nenávisti a přistoupil k chycenému Shinovi.
,,Jaký je to pocit Kano, když kvůli tobě zemřou všichni, které jsi tak milovat." zasmál se Shin a pohlednul na Kaitového otce.
,,Okamžitě ho spoutejte. Hned!" zakřičel Kano.
,,Příliš snadné." zazubil se Shin a najednou svou živou rukou urval svou robotickou nohu v místě kolenou a svou levou ruku v místě loktu. Vyběhl směrem na Kaitového otce. Kaitův otec vytáhnul z kapsy přichytávací minu a když Shin probíhal kolem něj, přidělal jí Shinovi na záda.
,,Všichni utečte!" zařval Kano když se Shin rozběhnul k únikovému východu ke schodišti. Skupina jednoty se rozutekla do stran. Shin vyběhl ze dveří. ,,Zacpěte si uši!" zakřičel Kano a zakryl si své uši rukama. Najednou se ozval hlasitý vůbec z nižších pater. Kano se podíval po své jednotce zda jsou všichni v pořádku. Když zjistil že jsou rychle se ohlédnul na Kaitovo ležící tělo, u kterého se pohybovali ošetřovatelé a drobná dívka s fialovými vlasy, která měla zabořenou tvář do svých dlaní.
,,Je konec." řekl potichu Kano a zatnul pravou ruku v pěst.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama