Bez temnoty. Není úsvitu. A bez světla. Není života.

Říjen 2014

Čtyři království část první: Kapitola č.15 : Pán vody

31. října 2014 v 15:11 | Free |  Čtyři království: část první
Komentář: Tak je tu opět další pokračování velkého příběhu Usmívající se. Předem se omlouvám, že to opět tak dlouho trvalo, ale času je prostě málo Zamračený, ale snad se vám bude tahle kapitola líbit Usmívající se.Kapitola patnáctá: Pán vody

Markus a Kateřina postupovali hlouběji do chrámového komplexu a čím byli hlouběji, tak tím více sbírali bylin a tím také byl i větší odpor mořských lidí, ale Markus všechny jejich pokusy zmařil a mořští lidé jen umíraly. Zatím co Tobias s Gabrielem nenašli téměř žádné byliny a Tobiase to deptalo.
,, Aaaaaaaaa tady roste velký hovno !!!" zakřičel náhle Tobias a přitom se udělala velká ozvěna v okolí.
,, Klid Tobiasy. Co sis myslel ? Že to tu bude jako na poli ?" řekl Gabriel.
,, Ano !!!" zakřičel Tobias a otřásla se zeď za ním.
,, Neřvi tolik nepotřebujeme přitáhnout na sebe pozornost." řekl Gabriel. Pak, ale uslyšeli velké množství hlasů. Gabriel a Tobias neváhali a šly za těmi hlasy…..

….Mnich….
Mnich šel pomalým krokem dál až narazil na kamenné dveře. Začal je zkoumat, ale nic jako kliku nebo páku nenašel. Mnich přiložil ke dveřím ucho a poslouchal jestli něco neuslyší. Kupodivu slyšel celkem hodně hlasů za dveřmi. Mnich poodstoupil a hodil pochodeň na zem. Napřáhl svou pravou ruku. Po chvíli Mnich udeřil pravou pěstí do dveří. Kamenné dveře začaly pomalu praskat až se úplně rozpadly. Mnich si složil ruce do rukávů a vešel do místnosti se sklopenou hlavou. V místnosti bylo plno mořských lidí s meči, katánami a trojzubcemi. Všichni se dívali na mnicha.
,, Aaaaaaaaa !!!" zakřičeli někteří mořští lidi a rozeběhly se na mnicha. Mnich se na ně pomalu podíval a když už byli u něj tak rychlostí blesku vyndal svoje ruce a začal mlátit nepřítele. Každým úderem rozdrtil brnění i s několika kostmi. Pak se na něj rozeběhlo pět nepřátel s trojzubcem. Mnich ještě políbil kříž, který měl na náramku a pak skočil do vzduchu. Skočil přímo na rukojeť jednoho trojzubce a přitom dal pěstí dvěma nepřátelům do hlavy a ti se zabořily do země. Nepřítel, kterému stál na trojzubci se ani nehnul. Mnich mu ihned dal kopanec do hlavy. Nepřítel odletěl do zdi. Mnichovi pak vylezly z rukávů dva meče. Z každého rukávu jeden a těmi meči probodl zbylé dva protivníky. Ostatní mořští lidé jen nehybně stáli a přitom jim tekl pot z krku.
,, Na co čekáte. Na něj !!!" řekl nějaký mořský člověk, který měl vyšší hodnost. Ostatní mořští lidé se rozeběhly na mnicha s řevem. Mnich se jen pousmál a zkřížil svoje dva menší meče. Mnich zavřel oči a vyčkával. A jak se soustředil na ostatní, tak mu připadlo jakoby se ostatní zpomalovali a pak je otevřel a rozeběhl se na ně a začal máchat meči. Mnich každým sekem zabil několik nepřátel a postupoval dále aniž by se zastavoval. Měl namířeno k tomu, který jim rozkázal útok. Nepřátelský kapitán začal utíkat a schovával se za svými vojáky, ale mnich ho za chvíli dohnal a zahnal do rohu.
,, Aaaaaaa pomocte mi někdo !!" křičel kapitán. Ovšem když se díval tak všichni jeho vojáci se válely v krvi.
,, Tas meč." řekl mnich .
,, Coooo !!??" divil se kapitán.
,, Nebudu to třikrát opakovat. Říkám tas meč." řekl mnich. Kapitán mořských lidí nakonec vytasil svůj meč, ale sotva ho držel ze strachu. Mnich mu jedním úderem srazil meč z rukou a ihned ho pak probodl svými meči. Kapitán se díval do očí mnicha, které byly chladné.
,, Ti, kteří posílají svoje lidi na smrt a sami přitom nebojují jsou nechutní." řekl mnich a vyndal meče z nepřítele a pak mu meče zmizeli v jeho rukávech. Kapitán mořských lidí spadl na zem a za několik sekund přestal dýchat. Mnich se šel zpátky pro svou zahozenou pochodeň, která nepřestala hořet a poté se vydal dál. Hlouběji do chrámového komplexu…….

…. Markus a Kareřina….
Markus s Kateřinou procházeli chodbami a sem tam míjeli nějaké ty místnosti, ale u jedné se Markus zastavil. Místnost byla obří a ve zdech se odrážely odlesky vody a uprostřed bylo něco co vypadalo jako obrovský bazén. Místnost byla prázdná a nikde ani živáčka. Za chvíli přišla Kateřina, která byla uchvácená tou místností. Markus šel k té vodě, která byla uprostřed a když k ní došel tak se mu zatajil dech. V té vodě spal modrý drak.
,, Hmmm co se děje ?" zeptala se Kateřina a šla za Markusem a když se podívala do vody tak se jí taky zatajil dech…….

….Tobias a Gabriel….
Gabriel s Tobiasem šli k těm hlasům. Stále sílily a o po nějaké době vešel Gabriel s Tobiasem do gigantické místnosti, kterou ještě nikdy neviděli. Na zdech byly staré malby a uprostřed byl obrovský oltář. Všude okolo oltáře byly mořští lidé v plných zbrojích.
,, Sakra to je obrovská armáda." divil se Gabriel a ztekl mu pot s tváře.
,, Hmmmm to je zlý." řekl jenom Tobias. Na oltáři byl jeden mořský člověk, který vypadal na generála.
,, Dnes se dozvíme !! Co nám káže náš bůh !!! Přišel jeho vyslanec aby nám všechno řekl a pak se dočkáme vykoupení !!! křičel generál.
,, Huraaaaaa !!!" křičeli ostatní vojáci.
,, Po tolika letech se naše civilizace opět probudila a my ukážeme všem, že jsme tady !!!" křičel generál.
,, Huraaaaaaa!!!" křičeli vojáci. Pak generál vytasil svůj meč, který měl modrou barvu.
,, Hooo není to náhodou meč vody ??" zeptal se Tobias.
,, Taky mě to napadlo." řekl Gabriel. Meč toho generála začal svítit jasně modře. Uprostřed toho oltáře byla voda, která se začala hýbat……

…. Markus a Kateřina….
Markus s Kateřinou se dívali na modrého draka, který se náhle probudil a pak zmizel v nějakém podmořském tunelu.
,, Co to bylo ?" zeptal se Markus.
,, To nevím." řekla Kateřina.
,, Radši půjdeme." řekl Markus a otočil se. Kateřina ho následovala. Pak šli dál a náhle je oslnila nějaká modrá energie, která vycházela na konci chodby. Taky slyšeli plno hlasů. Šli za tou září a když vešli do místnosti, tak ta místnost byla gigantická a uprostřed byl oltář. Na oltáři stál generál mořských lidí a jeho meč zářil modrou energií. Uprostřed oltáře byla voda, která bublala. Všude jinak po místnosti byly vojáci. Prostě celá armáda.
,, Tady jich je opravdu hodně." Řekla udiveně Kateřina. Markus se rozhlížel po místnosti a pak na jednom konci uviděl dvě postavy u dveřích. Markus poznal, že jde o Tobiase a Gabriela. Ovšem Markus věděl v jaké jsou situaci. Jestli si jich všimnou tak budou mít dočinění s celou armádou mořských lidí. Pak se Markus zadíval na oltář uprostřed. Voda bublala čím dál víc. Po chvíli voda vybuchla a z vody vylezl modrý drak, který mohutně zařval. Gabriel s Tobiasem se trochu polekali. Markus to celkem čekal, že to bude modrý drak. Všichni mořští lidi i generál si poklekly.
,, Vítáme tě mezi námi veliký !!!" zakřičel generál.
,, Vidím, že jste se probudili." řekl modrý drak.
,, Ano pane, povstali jsme abych sloužili našemu pánu !!!" zakřičel generál.
,, Nuže než začneme, je všechno v pořádku ?" zeptal se modrý drak a dal hlavu ke generálovi.
,, Vše je v pořádku až na jednu drobnost." zakřičel generál.
,, Ano ??!! A jakou !" řekl modrý drak uraženě.
,, No, pronikli do komplexu lidé. Pane !" řekl Generál trochu ostýchavě.
,, Kolik ?! A jak vypadají ??" zeptal se modrý drak.
,, Je jich pět, čtyři muži z toho je jeden mnich, jeden rytíř s červeným pláštěm. Druhý s modrým pláštěm a čtvrtý muž má bílou zboj. Pak mají jednu ženu s červenou a černou barvou oblečení." Říkal generál celkem potichu. Jak bylo tak ticho. Tobias nechtě kopl do kamene, který se skutálel ze schodů. Vojáci se otočily, generál i modrý drak. Všimli si všech.
,, Panebože." řekl Markus a plácl se do čela.
,, Ehm no vítám vás kamarádi !!!" zakřičel Tobias. Gabriel jen kroutil hlavou.
,, Zabíjte je !!" zakřičel modrý drak. Vojáci vstali a vytasili zbraně. Modrý drak pak mohutně zařval a všechny východy se začaly uzavírat.
,, Neee !!" zakřičel Markus když mlátil do dveří.
,, No vypadá to, že budeme muset bojovat." řekl Markus a vytasil svůj ohnivý meč.
,, No kamaráde tohle bude velký boj." řekl ohnivý element v jeho meči a Marusovy začala růst lávová zbroj a poté na levé ruce lávový štít. Gabriel vytasil svůj meč života a vytvořila se mu zářívá, pulzující zbroj. Tobias vytasil svůj meč ledu a hned se mu začala formovat ledová zbroj.
,, No to ti povím. Ty jsi kazisvět." řekl ledový element v Tobiasově hlavě.
,, Hele to nebylo naschvál." řekl Tobias v duchu.
,, Tohle bude bitva." řekl Gabriel a postavili se s Tobiasem na kraj schodů. Markus se postavil před Kateřinou.
,, Drž se za mnou." řekl Markus.
,, Jasně." řekla Kateřina a v rukách se jí začaly dělat plameny.
,, Výborně pane. Teď nám už neutečou." řekl Generál.
,, Na ně !!" křičel modrý drak.
,, Aaaaa !!" zakřičeli vojáci a začali běžet po schodech nahoru.
,, No kdo si dá grilovaného rybouna." řekl Markus a pousmál se……..

Popis magického Meče šílenství

19. října 2014 v 14:18 | Free |  Čtyři království: část první - Popisy, příběhy, magické věci, vysvětlivky
Komentář: Po delší době co jsem tu dal popis Petra, tak teď tu konečně dávám popis jeho Meče šílenství. :D


Meč šílenství
Pasivní schopnosti: Udržuje uživateli šílenou a zuřivou mysl
Aktivní schopnosti: Ovlivňuje mysl druhých a ovládat magii šílenství. Vytváření magických zdí a magické zbroji na svém těle. Možnost teleportace na krátké vzdálenosti.

Zápory: Síla je omezená. Uzavření dohody s mečem je těžší.
Klady: Odolnost vůči magii čistoty

Pasivní vzhled meče: krásně ukovaný meč s temně rudou rukojetí s více ozdobami s červeného zlata. Na rukojeti je zavřené oko.
Aktivní vzhled meče: Čepel meče září rudou energií a oko na rukojeti je otevřené a chová se jako živé oko.
Finální kouzlo: Oko šílenství ( z oka na meči začne vystřelovat paprsek rudé energie, která sice moc nezraňuje, ale spíše leze do mysli nepřítele, který pak svoje nejhorší noční můry a bolesti znovu a znovu ), Totální šílenství ( vlastník se stane natolik posedlí, že přestane vnímat bolest a jeho krvežíznivost je trojnásobná. Uživateli se zvýší hlavně fyzická síla a regenerace zranění).

Meč šílenství je nejsilnější proti: Meči ohně, vody, větru, země, blesku, ledu
Meč šílenství je nejslabší proti: Meči Gilgameshe, života, smrti

Zajimavost: Meč šílenství spadl do pukliny, kde padal dál až do pekel, kde ho démoni hodně obohatily a ovlivnily svou silou. Démoni si meč nenechaly, ale dali ho Petrovi na smlouvu.

,, Tvá duše se mi bude hodit do mého sladkého orchestru …. Ale počkat …. Kap, kap … aha už vím ! To kape krev !!! Ha ha ha !!!" - Duch meče šílenství

Popis magického Meče temnoty

19. října 2014 v 14:07 | Free |  Čtyři království: část první - Popisy, příběhy, magické věci, vysvětlivky
Komentář: Je zde popis magického Meče temntoty, jehož vlastník je Padlý anděl ( Temný posel, Hmotný stín ) ....


Meč temnoty
Pasivní schopnosti: Žádné
Aktivní schopnosti: Ovládání temnoty a magie temnoty. Vytváření temných zdí a zbroj temnoty na své těle. Vytvoření černých andělských křídel na zádech.

Zápory: Síla je omezená. Uzavření dohody s mečem je těžší.
Klady: Nositel ovládá magii temnoty bez učení. Nositel má odolnost proti negativním kouzlům magie temnoty.

Pasivní vzhled meče: krásně ukovaný meč s černou rukojetí s více ozdobami s černého zlata.
Aktivní vzhled meče: Čepel meče září temnou energií
Finální kouzlo: Kopí znesvěcení ( uživatel udělá nad svojí rukou temné kopí, které pak mávnutí rukou vyletí na nepřítele obrovskou rychlostí), Temný oheň ( nad hlavou se vytvoří černě hořící svatozář a meč temnoty se obalí černě zářícím ohněm. Tím se zesílí dočasně všechny schopnosti uživatele)

Meč temnoty je nejsilnější proti: Meči ohně, vody, větru, země, blesku, ledu
Meč temnoty je nejslabší proti: Meči Gilgameshe, života, smrti

Zajímavost: Tento meč vlastnili taky andělé, ale meč s touto silou nemohl zůstat za žádnou cenu v nebesích. Andělé nakonec svěřili tento meč jedné rodině a zapečetilo ho do jejich domu. Muži řekly ať nikomu neříká. Co vlastní. Sice to bude jakoby jeho rodina byla prokletá, ale po smrti je bude dobré místo v nebi.


,, Vidíš to ? Světlo uhasíná ve tvém nitru !" - Duch meče temnoty

Popis a příběh Padlého anděla ( Temný posel ,Hmotný stín )

19. října 2014 v 13:57 | Free |  Čtyři království: část první - Popisy, příběhy, magické věci, vysvětlivky
Komentář: Tak přidal jsem tu jednoho z dalších záporáků, ale u tohodle nikdo nezná jeho pravé jméno, protožeti co ho znali jsou už dávno mrtví ....


Padlý anděl ( Temný posel, Hmotný stín,...)
Pravé jméno: ???
Přezdívka: Hlavně Padlý anděl ale používá se i Temný posel, Hmotný stín
Postavení: Zabiják
Karma: Zlo
Výška:186 cm
Věk: ???
Postava: Lehce svalnatá, zuřivý, nelítostný, nemluvný
Hlavní meč: Meč temnoty
Vedlejší zbraň: Nemá

Příběh: Narodil se v Severním království, které sousedí se Západním královstvím. Narodil se přímo u vesnice na hranicích. Narodil se jako jedináček, ale už dětství se ho i jeho rodina bály. Nebyl moc hovorný, ale lehce se naštval. Ve škole byl jako školní mlátič a výsledky nebyli zrovna nejlepší. Když vyšel školu, tak mu otec svěřil tajemství, že mají na půdě zapečetěný meč temnoty, ale nikdy se nesmí dostat na povrch a že je to důvod proč se nás ostatní bojí, protože to z nás cítí. Neposlech otce a chtěl si získat meč pro sebe. V noci šel na půdu a nějak se mu podařilo zničit pečetní kouzlo. Vzal meč a cítil v sobě novou sílu. Hned na to zabil svoje rodiče a během noci pozabíjel celou vesnici, ve které se narodil. Teď se toulá mezi královstvími a v lidech vyvolává strach a černé myšlenky.

,, Lidé jsou jako plamínky, které je třeba uhasit …" -Padlý anděl

Popis a příběh Kateřiny

19. října 2014 v 13:48 | Free |  Čtyři království: část první - Popisy, příběhy, magické věci, vysvětlivky
Komentář: Toto je Kateřina, která přibila do příběhu celkem nedávno, ale je to dobrá čarodějka a skušená lečítelka Západního království. Usmívající se


Kateřina
Pravé jméno: Kateřina
Přezdívka: Léčitelka duší
Postavení: Čarodějka a léčitelka západního království
Karma: Dobro
Výška: 165 cm
Věk: 20 let
Postava: Hubená, krásná, kratší tmavě rudé vlasy, tmavě rudé oči, laskavá, nebojácná, obětavá
Hlavní meč: ???
Vedlejší zbraň: Magie

Příběh: Narodila se v blízké vesnici od hlavního královského města. Narodila se jako nejmladší sourozenec. Měla dva starší bratry. Svého otce už nepoznala, protože ten šel do války kde umřel a její starší bratři taky odešli do armády. Kateřina nikdy neviděla jejich obličeje, protože oni odešly do armády když byla ještě slepá. Matka ani ona se už nedozvěděli co se s nimi stalo. Matka neposlala Kateřinu do školy místo toho ji všechno učila sama. Její matka už byla tehdy čarodějkou a léčitelkou a tak jí začala učit sama rodinému umění. Když už byla Kateřina dospělá a když jí matka naučila všechno co uměla tak od ní odešla a už se nevrátila. Kateřina byla nešťastná, ale matku nenašla. Dále rozvíjela své umění léčit a dovedla jej k dokonalosti. Lidé o ní říkali, že dokáže vyléčit samotnou duši. Ovšem nedávno na důležitém místě pro její sběr bylin se usadily podivné stvoří. Bez této byliny nemohla dělat hodně typů léčby a proto požádala o pomoc do hlavního královského města.

,, Podstata samotného zdraví nevyplívá jen z toho, že je nemocné tělo, ale někdy bývá nemocná i samotná duše." -KateřinaČtyři království část první: Kapitola č.14 : Temné hlubiny

13. října 2014 v 22:16 | Free |  Čtyři království: část první
Komentář: Tak konečně po delší době tu dávám další pokračování tohodle velkého příběhu :D . Hlavní hrdiné prostě nebudou mít volno a setkají se s další novou postavou, ale nebudu tady už více prozrazovat a doufám, že se vám bude kapitola líbit Usmívající se.Kapitola čtrnáctá: Temné hlubiny

Markus s Tobiase odpočívali ve svých komnatách. Byli neustále zarmouceni to co se stalo. Pak přišel za nimi Gabriel, kterému všechno řekli. Gabriel sklesnul.
,, No tomuhle jste nemohli zabránit. Netrapte se tím." řekl Gabriel sklesle.
,, Ale ano mohly. Kdybychom nebyli tak slabí." řekl Tobias. Gabriel vstal a dal Tobiasovi pěstí do obličeje.
,, Seber se sakra ! Kvůli dvěma lidem hned neumře svět. Tohle se prostě v tomto světě stává, že lidi, kteří se měli rádi a měli společné sny umřou. Já jsem už viděl tolik zničených rodiny se sny a nadějemi. Vždycky to vidím už jen na svých umírajících mužích. Jeden mrtví muž a tím jedna zničená rodina." řekl Gabriel a posadil se. Tobias s Markusem si to urovnávali v hlavě.
,, No, ale hlavně jsem vám přišel říct, že vyrážíme na misi." řekl Gabriel.
,, Už zase ?" odfrkl si Tobias.
,, Bohužel ano, ale po téhle vám dám volno na nějakou dobu." Řekl Gabriel a usmál se.
,, Dobře a kdy jedeme ?" zeptal se Markus.
,, Vyrážíme za dvě hodiny a jedete vy dva a jelikož Hana nemůže, protože se zotavuje ze zranění, tak se mi nabídl ten mnich co bývá vedle Hany a samozřejmě pojedu taky." řekl Gabriel a zasmál se.
,, Fajn. Takže za dvě hodiny." řekl Tobias. Gabriel pak odešel z jejich komnat. Tobias s Markusem i tak byli nadále skleslí. Pomalu se chystali na další misi. Poté si sedly na balkon a popíjeli flašku místního klášterního červeného vína.
,, Je tu krásně co ?" zeptal se náhle Tobias.
,, Jo to je." řekl Markus. Ptáci zpívali a na nebi nebyl ani mráček. Dvě hodiny uběhly rychle a Tobias s Markusem šli do stájí. Tam už na ně čekal Gabriel na bílém koni a ten tajemný mnich na hnědém koni. Markus i Tobias dostali hnědé koně a poté společně vyrazily na cestu.
,, Už zase ? Vám nedají pokoj co ?" řekl s úšklebkem hlavní strážný, když projížděli kolem hlavní brány.
,, No jo znáš to." řekl Gabriel a pousmál se a jeli dál.
,, Eeeee Gabrieli. Kam to vlastně jedeme ?" zeptal se Tobias.
,, No jedeme jen do vesnice, která je kousek od tud a jedeme tam za místní léčitelkou, která je nejlepší v tomhle království a je i trochu čarodějka." řekl Gabriel. Markus s Tobiasem si představovali starou a nechutnou babiznu, ale za chvíli to vypustily z hlavy.
,, Jo a jak se vůbec jmenuješ inkvizitore ?" zeptal se Tobias.
,, Nepotřebuješ znát moje jméno." řekl mnich a podíval se vražedně na Tobiase. Tobias udělal neznámí výraz a dál se radši neptal. Za pár hodin dorazily do vesnice. Byla to vesnice jako každá jiná. Všude rušno. Lidé na místní tržnici nabízeli všelijaké zboží. Pak si Markus s Tobiasem všimly, že u jednoho dobu stáli fronty lidí. Gabriel je vedl přímo k tomu domu. Dojeli k domu a sesedli s koní.
,, Pardon. Ustupte. Promiňte. Děkuji." řekl Gabriel a vešli do domu.
,, Dávejte mu to dvakrát denně a bude zdraví." říkal hlas.
,, Ooo děkuji mockrát." řekla žena a odešla z domu. Všude bylo plno lektvarů, bylin a všelijakých receptů.
,, Aaaa už jste tady ! Už jsem vás čekala." řekl hlas a osoba vylezla ze stínu a sundala si kapuci. Bylo to mladá hubená žena s kratšími tmavě rudými vlasy a oči měla taky tmavě rudé. Markus a Tobias na ni koukali s otevřenou pusou, protože si mysleli, že čarodějky jsou vždycky staré, nechtné babky. Byla v červeném oblečení a měla na sobě černý plášť.
,, Takže tohle jsou mí vícekapitáni Markus a tohle Tobias." řekl Gabriel a Markus s Tobiasem kývly hlavou. ,, Těší mě. Já se jmenuji Kateřina." usmála se Kateřina.
,, No. Co teda od nás potřebujete ?" zeptal se Gabriel.
,, No jak víte, tak jsem velká léčitelka a potřebuji spoustu bylin a jedna z nich roste na dně v místím velkém jezeru v zapomenutém potopeném chrámovém komplexu." řekl Kateřina.
,, Aha a proč tam nemůžete jít sama ?" zeptal se Tobias.
,, Protože se tam posledně usadily zvláštní bytosti a bohužel tu bylinu, kterou potřebuji roste všude možně v tom chrámovém komplexu." řekla Kateřina.
,, Hmmm a jak se tam dostaneme ?" zeptal se Markus.
,, Jednoduše. Pomocí svojí magie nám udělám vzduchovou bublinu a v klidu se sní dopravíme až do chrámu a ani se nenamočíme." řekla Kateřina.
,, Dobře a kdy vyrážíme ?" zeptal se Gabriel.
,, Nejlépe hned." řekla Kateřina a vyšla z domu.
,, Moc se omlouvám lidi a musím jít nutně na byliny, takže přijďte později prosím." řekla Kateřina lidem venku. Lidé to přijali s klidem a odešly do svých domů. Pak se naše skupina vydala pěšky k místnímu jezeru. Když k němu dorazily tak jezero bylo klidné.
,, Stoupněte si kolem mě do kruhu." řekla Kateřina a ostatní udělali co po nich chtěla. Kateřina zavřela oči a trochu nadzvedla obě ruce. Za chvíli se voda začala hýbat a vznášet. Voda začala obklopovat je všechny až je uzavřela do takové vodní bubliny. Vodní bublina se začala hýbat i s nimi až se potopily. Markus s Tobiasem na to s úžasem koukali. Bublina je táhla čím dál hlouběji až uviděli část toho chrámového komplexu. Blížili se ke chrámovému komplexu, který byl obroský a jeho malou část pod plavali a pak začali stoupat. Potom s nimi bublina kousek vylezla na kamenný chodník a pak se bublina zrušila. Když se všichni rozkoukali tak viděli, že je to soustava chodeb a místností. Na zdích byli hořící louče a taky nějaké nápisy. Mnich je začal ihned zkoumat.
,, Ty hořící louče tu už byli ?" zeptal se Gabriel.
,, Ne nebily." řekla jenom Kateřina.
,, No takže to bude něco chytřejšího." řekl si Gabriel v duchu. ,, Takže to vypadá, že se budeme muset rozdělit." řekl Gabriel.
,, Můžu jít tady s tímhle…. s Markusem." řekla nakonec Kateřina.
,, Jo klidně." řekl Markus trochu znuděně.
,, Tak o sbírání bylin nemějte strach. Je to jediná bylina, která tady roste." řekla Kateřina a zmizela za roh.
,, Hej počkej chvíli." řekl Markus a šel za ní.
,, Dobře a co vy ?" řekl Gabriel a podíval se na mnicha.
,, Jdete s Tobiasem. Já tady mám už nějakou práci." řekl mnich.
,, Dobře tak jdeme Tobiasi." řekl Gabriel a vyrazili. Kateřina šla před Markusem a trhala byliny a když se otočila na Markuse, tak měla vidění. Kateřina znervózněla.
,, Hmmm co je ?" zeptal se Markus.
,, Musím tě varovat Markusy." řekla Kateřina zděšeně.
,, Před čím ?" zeptal se Markus.
,, Před......" nedořekla Kateřina, protože se pře nimi se otevřeli kamenné dveře a v nich stálo divné stvoření. Vypadalo podobně jako člověk, ale mezi prsty měli blány. Místo uší měli blány. Neměli téměř žádný nos. Kůže byla modrá, vlhká a slizká. A oči měli podobu jako u žáby. Stál před nimi a v ruce držel trojzubec.
,, Aaaaaaaa !!" zakřičel divně vodní muž a rozběhnul se na Markuse s Kateřinou. Markus rychle popadl jednu ze svých seker, které měl za pasem a hodil ji po vodním muži. Sekera se zabodla do hlavy vodního muže a ihned spadl k zemi mrtev. Markus si vzal svoji sekeru z těla vodního muže a pak uslyšel další hlasy a když se podíval, tak další vodní muži běželi přímo na ně. Markus si vzal do ruky i svoji druhou sekeru.
,, Tak tohle jsou ty divné stvoření, které ti brání ve sbírání bylin ?" zeptal se Markus.
,, Ano to jsou oni." řekla Kateřina a kolem ní se udělaly malé plamínky ohně.
,, Hm, tak to si je prokouknu." ušklíbl se Markus a vrhl se na vodní muže.....

....Gabriel a Tobias....
Gabriel a Tobias sbírali byliny a kromě kapaní vody neslyšeli nic.
,, Hmmmmm tohle je otrava." vzdychl Tobias.
,, Klid. Je to mise a musíme ji splnit." řekl Gabriel a usmál se. Pak uslyšeli zvláštní skřeky. Tobias zbystřel a vytasil svůj normální meč. Gabriel v klidu stál dál. Pak viděli ze stínu vyběhnout vodní muže. Měli trojzubce a běželi přímo na ně.
,, Sakra ti jsou, ale odporní." řekl Tobias s divným obličejem.
,, Hmmm. Mě by spíše zajímalo, proč jsou tak agresivní." řekl Gabriel a vytasil meč života. Po chvíli se Gabriel a Tobias střetli s vodními muži. Pro ně to byli slabí soupeři a vodní muži se po chvíli začali stahovat až přímo začali utíkat zpátky.
,, Hmm. Jsou to zbabělci." řekl Tobias s úšklebkem. Gabriel se podíval na mrtvoly vodních mužů.
,, Podle mě tu musí být něco ukryté." řekl Gabriel.
,, Proč si to myslíš ?" zeptal se Tobias.
,, Protože si nemyslím, že by tu hlídaly jenom ty byliny a navíc objevili se tu s neznámého důvodu. Podle mě musí něco hlídat." řekl Gabriel.
,, Zajímavá myšlenka, ale co by hlídali ?" zeptal se Tobias.
,, To netuším, ale měli bychom se na to mrknout." řekl Gabriel a posbíral byliny. Pak šli do větších hlubin chrámového komplexu…….

…. Mnich….
Mnich luštil znaky na zdech a celkově se mu tam objevoval celý příběh pohřbeného chrámového komplexu. Stálo tam …..

….Příběh….
I kdysi dávno, kdy ještě bohové vytvářeli tuhle planetu nás tvořil velký stín, který nám řekl, že budeme sloužit velkému pánu všech moří. Naši potomci postavili zde obrovské město a uprostřed velký chrámový komplex, který měl sloužit jako útočiště našemu bohovi. Bůh nás navštěvoval rok co rok a říkal nám co máme dělat. Někdy, ale poslal jen svoje vyvolené, aby to vyřídili za něj. Postupem času se jsme se ti co ho uctívali. Tak se začaly měnit. Kůže začala vlhnout a začali jsme nenávidět slunce a pevninu. Naše plíce začala nesnášet normální vzduch a později se celý ostrov propadl do hlubin i s námi. Nechápali jsme, proč jsme se propadli do hlubin. Hlubinné stíny se přibližovali a my jsme museli čelit šíleným věcem. Bitva byla obrovská a my spoléhali, že on nám pomůže. Naše řady řídly a podléhaly temnotě. Jen utichávali naše hlasy společně s tlukotem srdce. Mnozí z nás se schovali do chrámového komplexu, abychom se schovali před těmi stvořeními. Ti, kteří se odhodlali zůstat a bránit tento chrám před znesvěcením byli zmasakrováni jako ostatní. Mnozí si mysleli, že nás on opustil. Usnuli jsme do hlubokého spánku. Uběhlo více jak deset tisíc let a my jsme se znovu probrali. Probral nás posel našeho pána a řekl nám, že zem je zkažená a že musí být očištěna. My, kteří jsme přežili. Hodláme dělat vše pro našeho pána…….

….Mnich….
,, Hmmmm zajímavé, ale o jakém bohu to mluví a o těch tajemných stvoření co je zmasakrovaly. Každopádně podle příběhu je probudil posel jejich boha. Takže tu bude někde hluboko v tomhle komplexu. Hmmmm, zde se to už nedá číst a dále se příběh zase opakuje. Je to tu zajímavé, ale jasné asi bude, že čím déle tu budeme, tak tím to bude horší." řekl Mnich. Vzal si pochodeň a šel dál hlouběji do komplexu……….

….Markus a Kateřina….
Všichni vodní muž byli mrtví a Markus už jen dorážel pár zbylých, kteří přežili. Pak si Markus utřel sekeru od krve a šel ke Kateřině. Kateřina si oddychla.
,, No takže, před čím si mě to chtěla varovat ?" zeptal se Markus.
,, Promiň už to vidění odešlo." řekla Kateřina.
,, No nevadí až si vzpomeneš, tak mi to řekneš, ale měli bychom radši jít." řekl Markus.
,, Ano jenom dosbírám byliny." řekla Kateřina a za chvíli běžela za ním…….........

GTF 8

12. října 2014 v 11:51 | Frost |  GTF ( Great Teacher Frost )

Byl jeden z těch dnů kdy sedíte za katedrou a čtete si pololetní známky. No páni lidi, to bylo teda čtení! Sice mi to spíš připadalo jako učebnice matematiky kvůli tomu velkému počtu velkých čísel. Sakra dokonce i pětečka. To je jedna záležitost s kterou se učitel nechce mazlit. A má i proto své důvody. Ale já jsem jinej, za malou odměnu jsem schopnej zlepšit známku. Ale počkat....jsem blb. Já všem dal za jedna... Teď nevím jestli se mám proklínát. Najednou na mé dveře někdo zaťukal. Zahodil jsem zprávu a zvedl se ze svého supr křesla. Otevřel dveře a v nich stála pohledná dívenka která držela těsně nějaký sešit.
,,Co je?" zeptal jsem se blbě a ona se na mě podívala a trochu panikařila.
,,Promiňte. Jsem tu nová a ještě tu nikoho neznám a tak jsem si myslela že bych se vás mohla zeptat." řekla dívka.
,,Nová studentka? Z kama?" zeptal jsem se neočekávajíc odpověď která by uzemnila i všemocného Chucka.
,,Jsem učitelka" řekla dívenky a já se narovnal a snažil se se vypadat fit.
,,Těší mě!" řekl jsem postavený rovně a vypadal jsem jako kdyby mi někdo dal do cereálijí projímadlo.
,,Mě také." řekla dívenka s ulevujícím úsměvem a podala mi ruku. Její ruka byla malá ale jemná. Nebyl jsem na to poslední dobou zvyklí. Konec konců když jsem byl naposledy blíž nějaké ženské tak to byl domovní svaz kde jsem jako jediný považován za mladého díky svým 25. Já se cítím ale stařej než ti důchodci!. No takže abych se vrátil k tomu o čem jsem mluvil. Prostě byla dobrá. Byla hubeňounká. Normálně to nemám tak rád ale na některých lidech to prostě vypadá dobře. Ale na některých ne. By mě zajímalo jak je na tom tahle heh. Její hrudník byl vidět ale člověk by jí urrčitě nepopsal za bohyni. Jsem kritická svině.
,,Pojd dál" řekl jsem a zalezl zpádky do kabinetu kde jsem si sedl do svého epického křesla. Bože to křeslo bylo supr. Ona se sedla na židli na které jsem byl úplně na začátku.
,,Takže jácí jsou podle vašeho názoru tady studenti.?" zeptala se.Já se zapřemýšlel co jí mám povědět.
,,Jsou to uplně vzorní kucíí. Jsou fajnový a je s nima prdel ale někdy ti žáci dokážou být takový svině. Povím vám není to žádná sranda ti parchanti si skusí cokoliv na hezkého učitele jako já. Ach ty studentky.." řekl jsem a kýval hlavou. Dívka se na mě dívala trochu vytřeštěně.
,,To se vám stává často že jste napadán studentkami?" řekla mi a vypadala zděšeně.
,,No jasně. Na chodbě na obědě a dokonce i u záchoda. Pojdte ukážu vám to." řekl jsem a vyšel ven. Najednou z někama přiletěla osoba srazila mě na zem. Byla na mě studentka s prvního ročníku a olizovala mi ucho.
,,Vždyť to říkám!" řekl jsem a užíval si to páč tehle dívence to fakt šlo! Ale jakmile si začala jezdit rukou po rozkroku už jsem to musel zarazit. Bohužel. Vzal jsem si tedy její číslo a šel jsem zpádky do kabinetu a zavřel dveře. Nová učitelka na mě čučela jak kdybych jí řekl že Ježíš byl černej.
,,Woah.." Vydechla jenom. ,,Vám to nevadí?"
,,Ne Proč by mělo. Je úloha učitele být blízko dětem ne? Pojdte si něco vzít k jídlu." řekl jsem a vyšel ze dveří. Dívka mě následovala. Šli jsme chodbou. Studentky se na mě usmívaly a na dívku vedle mě mračily. Studenti mi tleskali nebo závistivě bučeli a fandily. Někteří mi dávaly za pochodu kondomy. Bože jak já miluju tuhle školu.
,,Šéfe v 18 hodin buďte na hřišti prosím!" řekl jeden malý student s brýlemi.
,,Jasně budu tam kámo!" řekl jsem a hodil mu jeden kondom. Najednou se kolem prcka udělal zástup asi kolem 10 slečen. Tomu se říká moc přátelé. Když jsem se konečně dostal občerstvení tak tam byla řada. Hned jak mě všichni viděly tak ustoupily a ukázaly že mám přednost.
Po asi 5 minutách jsem seděl před školou na schodech a v ruce kromě bagety měl i kopečkovou zmrzlinu kterou mě kdosi donesl. Dívka byla totálně v šoku.
,,Nečekala jsem že takováhle je škola" řekla.
,,Taky nebyla. Už je!" řekl jsem a olízl si špišku kopečku. Rozhledl se kolem a kolem mě bylo tak zase 5 studentek které lízaly zmrzlinu a přito mse na mě dívaly. Ale co mě dostalo bylo ty dvě které měli minisukně a začali se děli to jednu zmrzlinu a přitom se lechce políbily. To byl damage over 9000.

Na konci dne se stalo to že dívenky odešla stím že to není pro ní a učitelská pozice byla stále volná. Možná bych měl říct svýmu kamarádovy. Studentky začínají být méně agresivní vůči mě s příchodem podzimu. A podzim miluju. A miluju když mi někdo dá své kalhotky dobrovolně ale to je jiný příběh. Doufám že snad takovéhle dny nikdy neskončí a já budu moct být učitelem do konce svýho mizernýho života.

Popis magického Meče světla

12. října 2014 v 10:43 | Free |  Čtyři království: část první - Popisy, příběhy, magické věci, vysvětlivky
Komentář: Tento meč patří mezi ty silnější meče a nositelkou tohoto meče je Hana. Usmívající se


Meč světla
Pasivní schopnosti: Žádné
Aktivní schopnosti: Ovládání světla a magie světla. Vytváření světelných zdí a zbroj světla na své těle. Vytvoření bílých andělských křídel na zádech.

Zápory: Síla je omezená. Uzavření dohody s mečem je těžší.
Klady: Nositel ovládá magii světla bez učení. Nositel má odolnost proti negativním kouzlům magie světla.

Pasivní vzhled meče: Jako krásně ukovaný meč s bílou rukojetí s více zlatými ozdobami.
Aktivní vzhled meče: Čepel meče září jako samotné slunce
Finální kouzlo: Kopí čistoty ( uživatel udělá nad svojí rukou světelné kopí, které pak mávnutí rukou vyletí na nepřítele obrovskou rychlostí), Svatý oheň ( nad hlavou se vytvoří hořící svatozář a meč světla se obalí zářícím ohněm. Tím se zesílí dočasně všechny schopnosti uživatele)

Meč světla je nejsilnější proti: Meči ohně, vody, větru, země, blesku, ledu
Meč světla je nejslabší proti: Meči Gilgameshe, života, smrti

Zajímavost: Meč světla vlastnili vlastnily andělé, ale nemohl tento meč zůstat v nebi, jelikož si to ani sám meč nepřál. Nakonec ho andělé svěřili otci Hany, ale nakázali mu ať nikomu neřekne. Jak k němu přesně přišel.

,, Světlo vidí jen ti, kteří chtějí věřit v naději." - Duch meče světla

Popis magického Meče země

12. října 2014 v 10:29 | Free |  Čtyři království: část první - Popisy, příběhy, magické věci, vysvětlivky

Meč země
Pasivní schopnosti: Žádné
Aktivní schopnosti: Ovládat i obrovské struktury samotné země. Vytvářet zdi a zbroj s hlíny a kamenů na tvé tělo.

Zápory: Při nedostatečné sebekontrole meč hodně ovlivňuje chování nositele. Síla je omezená.
Klady: Odolnost vůči zemi. Lehce uzavřená dohoda s mečem.

Pasivní vzhled meče: Jako standardní meč se zelenou rukojetí a se zlatými ozdobami.
Aktivní vzhled meče: Čepel meče je obalena bahnem a kameny
Finální kouzlo: Udělá velké destruktivní zemětřesení, ale v kombinaci s jinými meči se mění.

Meč země je nejsilnější proti: Meči blesku
Meč země je nejslabší proti: Meči větru, světla, temnoty, čistoty, šílenství, života, smrti, Gilgameshe

Zajímavost: Při dopadnu se meč země zabodl do skály jako máslo. Tehdy ho našel Daniel, ale nějaký čas ho nemohl uvolnit. Meč země nechtěl mít svého pána, ale nakonec po prosbách Daniela se pustil skály.

,, Budeš rozdrcen samotnou tíhou země." - Zemní elementál

Popis magického Meče větru

12. října 2014 v 10:25 | Free |  Čtyři království: část první - Popisy, příběhy, magické věci, vysvětlivky
Komentář: Tak celkem po dlouhé době tu dávám článek a tento je o meču větru Usmívající se.


Meč větru
Pasivní schopnosti: Žádné
Aktivní schopnosti: Ovládat a tvarovat samotný vítr. Vytvářet tornáda, větrné zdi a větrnou zbroj na tvém těle.

Zápory: Při nedostatečné sebekontrole meč hodně ovlivňuje chování nositele. Síla je omezená.
Klady: Odolnost vůči větru. Lehce uzavřená dohoda s mečem.

Pasivní vzhled meče: Jako standardní meč s tyrkysovou rukojetí a se zlatými ozdobami.
Aktivní vzhled meče: Čepel meče je obalena vírem vzduchu
Finální kouzlo: Vytvoří tornádo obrovských rozměrů, ale v kombinaci s jinými meči se mění.

Meč větru je nejsilnější proti: Meči země
Meč větru je nejslabší proti: Meči ohně, světla, temnoty, čistoty, šílenství, života, smrti, Gilgameshe

Zajímavost: Meč větru byl v nebi, ale nešťastnou náhodou vypadl z rukou jednomu z andělů a spadl neznámo kam. Andělé ho už nenašly, ale našel ho otec Daniela a Lili. Otec dal tento meč Lili před tím, než odešel z vesnice, aby se pokusil si zachránit život.

,, Myslím, že je třeba to tu trochu roztočit."- Větrný elementál