Bez temnoty. Není úsvitu. A bez světla. Není života.

Čtyři království část první: Úvod

21. srpna 2014 v 14:14 | Free |  Čtyři království: část první
Komentář: Rozhodl jsem se už sem dát úvodní kapitolu, aby jste se už mohly aspoň více seznámit se světem a historií světa, jelikož v představí povídky Čtyři království část první je strašně málo. Tak nechť se líbí Usmívající se


Úvod

Jen co se zrodil tento svět pomocí energií a hmot, tak hned vypukla válka. Válka, která měla určit osud světa. Tato válka byla mezi nebem a peklem. Nebe vedly bohové s vysokými archanděly a armádami andělů. Peklo vedly temní bohové s vysokými ďábli a armádami démonů. Tahle válka nebrala konce, ale po nějaké době se zjevily nefilimové. Na půl andělé a na půl démoni. Nefilimové byly mnohem silnější, než se zdálo. Jejich podstata síly byla větší , než nebe a peklo, ale jenom málo nefilimů dosáhlo samotné síly pekla nebo nebe. Válku začaly vyhrávat nefilimové a to celkem rychle a bez velkých ztrát. A když to už vypadalo na vítězství. Tak něco vyššího, než je bůh, nebo temný bůh povolal čtyři nejsilnější nefilimi. Každému dal jméno a jeho účel. První byl Dobyvatel. Měl bílého koně a jeho zbraní byl velký luk. Druhý byla Válka. Měl červeného koně a jeho zbraní byl obouruční meč. Třetí byla Hladomor. Jediný jezdec ženského pohlaví. Jezdí na černém koni a její zbraní jsou váhy. Díky kterým používá magii. Čtvrtý byla Smrt. Jezdí na přízračném koni a jehí zbraní je kosa. Těmto čtyřem jezdcům se přezdívá. Jezdci apokalypsy. Tito jezdci dostaly dva úkoly. Udržovat rovnováhu života a smrti. A vyvraždit všechny nefilimi. Úkol přijaly a splnily ho do puntíku. Vyvraždily celý svůj druh. Poté podle slibu začaly udržovat rovnováhu. Tím, že pokud začaly ve válce vyhrávat andělé, tak byly proti nim a pokud vyhrály démoni tak začaly zabíjet je. Nebesa i peklo si uvědomili, že tohle nikam nevede. Jelikož čtyři jezdce nemohly porazit. Nakonec nechaly svět být a v tu dobu se začal rozrůstat život po světě a s tím přišly i lidé na tento svět. Neví se jak přesně, ale říká se, že lidé vzešly z nefilimů. Avšak čtyři jezdci apokalypsy záhadně zmizely. Lidé si postupně dobily a přivlastnily svět. Ovšem nebyly jedinými bytostmi. Plno mystických a zvířecích bytostí si taky našlo útočiště na tomto světě. Ovšem taky
vznikalo plno legend a záhad.

Lidé byly rozděleni a tak se bohové dohodly, že vytvoří člověka, který je povede. Jeho jméno bylo Gilgamesh. Narodil se v chudé rodině a sám nevěděl, že ho vytvořily bohové. Gilgamesh byl laskavý a moudrý. Jeho síla byla nadlidská a když dosáhl dospělého věku tak ho začaly bohové zkoušet. Dávaly mu všemožné úkoly a nástrahy. Taky tehdy podkal svého nejlepšího přítele Enkidua. Byl taky vytvořený bohy a byl seslán, aby zabil Gilgameshe. Jelikož se bohové začaly zvětšující se síly Gilgameshe bát. Gilgamesh ho, ale přelstil a nakonec se s ním velmi sblížil. Společně byli neporazitelní. Pak si chtěla jedna bohyně vzít Gilgameshe za muže. Gilgamesh, ale odmítl a bohyně byla rozzuřená vzteky a tak na něj poslala nebeského býka. Gilgamesh ho s Enkidem porazili, ale Enkidu byl přitom smrtelně zraněn a o chvíli později na to zemřel. Gilgamesh byl nešťastný s toho, že ztratil svého věrného přítele.

Bohové mu pak nakázaly skácet strom života, který rostl u nebes a říkalo se o něm, že ho vytvořily jezdci apokalypsy. Tedy nefilimové. Jelikož bohové předpokládaly, že Gilgamesh jako jediný bude moci tento strom skácet, jelikož jeho síla se hodně podobala síle nefilimů a zároveň ho chtěly pokácet jelikož strom hlídal rovnováhu života, která byla už dlouhé věky vyrovnaná a podle bohů už nebylo třeba ji hlídat. Strom života obsahoval všechny síly a typy elementů světa. Gilgamesh uposlechl a strom života s velkým úsilím pokácel, ale přitom ho napadla jedna věc. Nakonec to udělal a začal ze stromu vysekávat meč. Jen co ho dodělal tak se struktura meče změnila na kov a tím si vytvořil svůj osobní meč, který ovládal všechny typy sil a elementů. Oheň, vítr, voda, led, blesk, země, čistota, šílenství, světlo, temnotu, život a smrt. Gilgamesh mu časem vložil ještě jednu síly, ale do dnes se neví. Jakou sílu. Ovšem vytvořil i další meče o kterých ani Gilgamesh nevěděl, že je vytvořil. Třísky, které lítaly kolem, když Gilgamesh vysekával meč se spojily a vytvořily se jednotlivé meče elementů a sil, ale kam spadly se neví. Meče by měli dávat vlastníkům možnost ovládat jednotlivé elementy a odolnost proti těmto elementům. Meč ohně by měl dávat možnost ovládat oheň vlastní rukou a samotný oheň vlastníka nikdy nepopálí. Vítr rozvíří a odvane vše podle tvého přání, ale ať je vítr sebevíce silný tak nikdy vlastníkovy nezkřiví ani vlas. Voda by měla odplavovat nepřátele a utopit je dle tvého přání, ale nikdy se v ní neutopíš ty sám. Led by měl zmrazit všechno až po kosti a tvarovat ho dle tvého přání a vlastníka nikdy led mrazit nebude. Blesk by měl padat dle tvého přání a tvarovat ho pomocí tvé ruky ale vlastníkovy nikdy blesk neublíží. Země by se měla tvarovat dle tvého přání a drtit nepřítele svou vahou ,ale pod tvými nohami bude vždy zem pevná. Tyto základní meče jsou podřazené mečům čistoty, šílenství, světla, temnoty. O meči čistoty se toho moc neví ani s legend jenom si lidé domnívají, že z něho jde mystická energie, která se různě tvaruje a pomáhá zachovat válečníkovy klidnou mysl. O meči šílenství je zmíněno, že z něho vychází rudá energie, která mění nepřátele v šílence a z meče jdou slyšet výkřiky tisíce mrtvých a majiteli zvyšuje zuřivost. Meč světla má umožnit používat magii světla bez složitého učení, ale má dělat i více věcí, které se bohužel v legendách nedochovali a stejně je na tom i meč temnoty jenom se ví, že umožňuje používat magii temnoty a více není zatím známo ani z legend. Tyto čtyři meče jsou podřazené mečům života a smrti. Meč života by měl podle legend dávat život znovu těm, kteří už umřeli. Bohužel se více o něm neví. Meč smrti by měl každému život vzít při dotyku. Více informací a tomhle meči není. Tyto dva meče i s ostatními jsou podřazeny meči, který vytvořil samotný Gilgamesh, protože obsahuje všechny zmíněné elementy a síly. Gilgamesh o těchto mečích, ale nevěděl a poté sestoupil opět na zem konat dobré skutky.

Díky svému meči se stal ještě silnějším, než kdykoliv před tím. I samotní bohové se začaly opravdu bát, že by je mohl zničit. Gilgamesh, ale takové plány vůbec neměl. Gilgameshe lidé za to, co všechno pro ně dělal odvděčily tak, že si ho zvolily za svého vůdce. Gigamesh měl svou vizi a tou bylo sjednocení lidstva a nastolení míru. Což se mu dařilo rychle a skoro nikdo se mu nechtěl postavit. Nakonec Gilgamesh sjednotil lidstvo. Byl nastolen velký mír a blahobyt. Dalo by se říct, že vytvořil utopii. Gilgamesh vládl celému světu lidí. Od té doby se mu přezdívá král hrdinů, nebo hrdina hrdinů. Po jeho boku byly dva rádci, kteří taky oplývaly obrovskou silou a zároveň byly něco jako Gilgameshova osobní stráž. Všude byly velkolepé města. Velké sochy ze zlata a nejet to. Podle některých pověstí byly i některé budovy z velké časti ze zlata. Gilgamesh obdarovával lidi a díky němu chudina skoro neexistovala. Většina lidí ho milovala a zbožňovala, jelikož se Gilgamesh choval ke všem lidem stejně. Nehledě na původ, nebo majetek. I když byl král světa lidí tak se ke všem choval laskavě, ale byli i lidé, kteří mu záviděli a opovrhovaly Gilgameshem, kvůli jeho moci, slávě a bohatství. A pomalu se začalo šeptat o vzpouře.

Gilgamesh se zabýval mnoha věcmi. Hlavně se zajímal o minulost. Hodně uvažoval o tom aby založil mír mezi nebem, peklem a zemí lidí. Ale nejvíce ho zajímaly Dvě věže, které byly uprostřed této země. Nikdy nepřišel na to kdo je postavil. Ovšem to se neví ani do dnes. Ale za to obsahují všechny kouzla a moudrosti tohoto světa, které jsou schovány v těchto dvou věžích. Bohužel se Gilgamesh nestihl dozvědět všechno, jelikož byl zrazen a to tehdy, když to nejméně očekával a ne jen obyčejnými lidmi. Podle některých pověstí se proti němu postavilo i nebe a peklo. Gilgamesh před svou smrtí zabodl svůj meč do země a z pukliny v zemi se udělala obrovská záře, která oslepila samotný svět. Když záře skončila tak meč byl pryč společně s duší Gilgameshe. Po puklině v zemi nezbylo nic. Jakoby tam puklina ani nebyla. Lidé smutnily několik dní i po jeho pohřbu, ale neví se, kde byl vůbec Gilgamesh pohřben. Jestli teda opravdu Gilgamesh umřel.

Po nějaké době se objevili na tomto světě draci. Velké, mocné a moudré bytosti. Moc lidí je, ale nevidělo a ti co je viděli tak většinou nepřežili. Podle legend je sedm draků. Červený, neboli ohnivý. Zelený, neboli kyselinový. Bílí, neboli ledový. Modrý, neboli vodní. Žlutý, neboli bleskový. Šestý je Černý, o kterém se moc neví páč ho vidělo jen málo lidí, ale ti co ho viděli říkají, že chrlí černý oheň, který nic neuhasí a nepřestane hořet dokud všechno nespálí a lidí taky říkají, že je to oblíbenec krále draků. Sedmí drak je jen legendou. Král všech draků, ale nikdo o něm nic neví ani jak vypadá, protože ho nikdo ještě ani jeho část těla nespatřil a už vůbec se neví co má za schopnosti, ale říká se, že ovládá všechny elementy. Údajně ho teda viděl pouze jeden člověk na světě, který se ale zbláznil.

Po nějakém čase všechno po velkém Gilgameshi zmizelo a ani se neví jak. Plno artefaktů, magických věcí, knihy, kamenné desky, sochy, budovy. Nedochovalo se nic. Všechno pohřbil čas. Jenom legendy vypráví příběhy o skvostech jeho říše.

Lidé se utvořily do tří království. Jako první vzniklo Východní království. Pak vzniklo Jižní království společně se Severozápadním královstvím. Severozápadním království se ale celkem brzo rozpadlo na Severní království a Západní království. Jelikož lidé ze severu chtěly mít vlastní zemi a vzaly to hned násilnou cestou. Lidé ze západu jim vyhověly a oddělily se. Avšak se šířily nepokoje a Severní společně s Východním královstvím chtělo větší půdu. Jižní království řešilo válku klanů uvnitř svého území. Severní a Východní království toho využilo a rozhodlo se vyvolat válku, která trvala několik desítek let. Jižní království se rychle sjednotilo a udělalo spojeneckou smlouvu se Západním královstvím. Nakonec bylo Východní a Severní království poraženo. Východní království se po válce začalo izolovat od světa a žádné informace neproklouzly z království ven. Teď je nad tímto královstvím velký otazník. Ale začalo se dít něco zvláštního. Na severu se začal roztahovat led a na jihu písek. Pískové duny se roztahovaly a nakonec tam vznikly i dvě velká města, která začala jednat na vlastní pěst. Začaly si říkat Pouštní království. Na severu se roztahoval led a pohltil skoro tři čtvrtiny severní země. V ledu a sněhu vznikly barbarské kmeny, které začaly napadat ostatní země. Barbaři ještě vytvořily jedno velké město, které je pro všechny kmeny, ale kdo tam vládne. Tak to se neví. Nakonec se téhle zemi začalo říkat Ledové království. Pak vzniklo ještě jedno království, přesně uprostřed. Toto město je plné magie a obepíná legendární Dvě věže. V tomto městě jsou hlavně čarodějové a zároveň tomuhle městu vládne nejsilnější čaroděj této doby. Jeho jméno je Ahriman. On sám se zasvětil do studií Dvou věží, ale on sám neodhalil ani třetinu tajemství těchto věží. Teď jsou království v míru, ale i tak se nepokoje znovu začínají objevovat. Jak dlouho se dokáže udržet mír, když svět má hodně tajemství a cenných předmětů o které by se lidi porvaly. Celkově tomuto světu vládnou velké až mocné síly magie a různých energií a ti, kteří je ovládají. Tak vládnou tomuto světu…………..


Náš příběh se začíná odehrávat po delším čase, když skočila válka mezi čtyřmi královstvími v jedné malé vesnici v Západním království, kde se narodili dva lidé Markus a Tobias. Markus se narodil v chudé, ale celkem početné rodině, kteří toho moc neměli, ale vystačili si. Zatím co Tobias se narodil do bohatší rodiny obchodníků. Oba žili šťastně a celkem spokojeně, ale něco jim v životě chybělo a to dobrodružství. Oba se nadchli jakmile poprvé uslyšeli legendu o mečích a o meči Gilgameshe, ale nechtěli opustit rodinu, protože měli tu práci a jiné povinnosti. Často Markus a Tobias mezi sebou bojovali pro zábavu. Jen pokud byl čas aby procvičily svoje schopnosti. Roky šli dál a Markus a Tobias už byly plnoletí, ale poslední dobou padly na vesnici špatné časy. Ty, ale měli téměř i všechny vesnice a města poblíž. Markus a Tobias se za tu dobu dobře spřátelili i když se jejich rodiče mezi sebou nenáviděli. Hlavně jejich otcové. Markus a Tobias nevěděli, proč se nenáviděli, ale moc se do toho nepletli, ale tehdy ještě nevěděli, že se jejich osudy spojí a budou muset projít tolika nástrahami.......
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Miti Miti | E-mail | Web | 23. srpna 2014 v 23:21 | Reagovat

Je to hezký, vymyslel jsi zajímavou historii a legendy... :-) už se těším na první kapitolu, jako takovou :-) časem chci číst víc vašich povídek, ale teď do toho čtu ještě knížku, takže musím postupně, ale rozhodně v téhle pokračuj ;)

2 Free Free | Web | 24. srpna 2014 v 1:44 | Reagovat

[1]: Děkuji :D No první kapitola. Nevím. Podle mě je celkem nic moc, ale každý příběh musí někde začínat :D.

3 Miti Miti | E-mail | Web | 24. srpna 2014 v 9:39 | Reagovat

[2]: všechno musí začít, začátky jsou vždycky těžký napsat zajímavě :-) a hlavně věřím, že ne, že to nebude nic moc, ale bude to super :-)

4 Free Free | Web | 24. srpna 2014 v 12:40 | Reagovat

[3]: Tak děkuji, že mi věříš :-) . Snad to dokážu :D

5 Miti Miti | E-mail | Web | 24. srpna 2014 v 12:55 | Reagovat

[4]: Člověk musí mít víru, z toho pak vzejdou ty nejlepší věci :-) :D

6 Free Free | Web | 24. srpna 2014 v 13:19 | Reagovat

[5]: Tak víru. V tohle dílo věřím hodně :D

7 Miti Miti | E-mail | Web | 24. srpna 2014 v 13:22 | Reagovat

[6]: Tak vidíš, bude to super povídka :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama